aparati za merenje pritiska
menu

Najčesće postavljana pitanja u vezi sa merenjem krvnog pritiska

aparat za pritisak

Zašto je neophodno meriti krvni pritisak?

Polovina odraslog stanovništva boluje od hipertenzije. Polovina obolelih ne zna za svoju bolest. Razlog je u nemerenju ili neredovnom merenju krvnog pritiska.
Povišen krvni pritisak je najznačajniji faktor rizika prerane smrti i invaliditeta. Nelečena hipertenzija dovodi do velikog broja komplikacija, od kojih su najteže srčani i moždani infarkt.
Pravovremeno i pravilno lečenje zasnovano na redovnom merenju krvnog pritiska značajno će sprečiti pojavu teških komplikacija hipertenzije, srčanog i moždanog infarkta.


Zašto je neophodno samomerenje krvnog pritiska?

Vrednosti krvnog pritiska menjaju se u toku dana. U prepodnevnim časovima, kada se najčešće odlazi lekaru, vrednosti mogu biti normalne. U večernjim časovima može doći do skoka krvnog pritiska i do hipertenzivne krize.
I obrnuto, približno 20% pacijenata ima povišen krvni pritisak jedino kod lekara („sindom belog mantila”). Pored toga, za pravilan dnevni raspored doza lekova neophodna su bar tri merenja u toku dana.
Zbog učestalosti i značaja hipertenzije kao i promenljivih vrednosti krvnog pritiska u toku dana, pored redovnih kontrola od strane lekara neophodno je i samomerenje, u kućnim uslovima.

hipertenzija merenje pritiska

povisen krvni pritisak

"Na slušalicu” ili digitalni?

Preporuke Evropskog udruženja za hipertenziju, Radne grupe za merenje krvnog pritiska: “Aparati za merenje krvnog pritiska sa živinim stubom zahtevaju temeljnu obuku od strane lekara i zabranjeni su u nekim zemljama zbog zaštite životne sredine. Anaeroidni aparati, sa manometrom, takođe zahtevaju prethodnu obuku i redovno baždarenje. Korišćenje ovih uređaja ograničeno je na one pacijente kod kojih su automatska merenja neizvodljiva ili neprecizna (pacijenti sa posebnim poremećajima ritma srca - aritmije). Elektronski, digitalni uređaji za merenje krvnog pritiska preporučuju se za kućno merenje. Oni su jednostavni za upotrebu zahtevaju minimalnu obuku i većina ima pristupačnu cenu.” Za detaljnije informacije o izboru aparata možete pročitati interesantan članak na stetoskop.info sajtu.


Aparat "na nadlakticu" ili "na članak"?

Krvni sudovi na članku su manjeg prečnika od onih na nadlaktici. Kod mlađih ljudi razlika u protoku krvi se neće odraziti na vrednosti merenja krvnog pritiska. Kod pacijenata sa aterosklerotičnim promenama na krvnim sudovima kao i kod starijih od 65 godina, preporučuje se model aparata za nadlakticu.

merenje pritiska panasonic

hipertenzija

Koji su digitalni aparati "dobri"?

Nisu svi digitalni aparati istog kvaliteta i preciznosti. Najpre se treba uveriti da li je aparat odgovarajuće robne marke. Najbolje je posetiti vebsajtove proizvođača i proveriti da li se na listama distributera nalaze uvoznici aparata. Aparati moraju da nose oznaku CE, da budu klinički testirani i da imaju markicu kalibracije. Što se tiče kvaliteta i preciznosti, treba posetiti sajtove Udruženja potrošača, npr. Stiftung warentest. Ova nezavisna organizacija potrošača iz Berlina, specijalizirana za nezavisno testiranje kvaliteta roba i usluga, deluje preko 40 godina. On ne objavljuje reklame niti uzima novac od ponuđača roba i usluga. Treba obratiti pažnju na to da je ocena 1 na testu najviša (kod nas je obrnuto). Primer: adresa firme EOS nalazi se na vebsajtu Pansonica, nose oznaku CE-0197, klinički su testirani, kalibrisani (markica kalibracije).


Adapter ili baterije?

Velika je zabluda da digitalni aparati za merenje krvnog pritiska preciznije rade na adapter. Pored toga što je adapter nekomforan, sa jedne strane ste „vezani“ za priključak struje, a sa druge manžetnom, baterije daju stabiliji napon. Zbog toga su svi savremeni aparati predviđeni da rade na baterije. Isporučuju se sa baterijama, a kod pojedinih adapter je samo opcija. Ukoliko se i odlučite za adapter, on mora da bude originalan, iste marke kao i aparat i predviđen za odgovarajući model, nikako “no name”. Cena ovakvih adaptera je najčešće15-20 evra. Najprihvatljivije rešenje su kvalitetne alkalne baterije sa kojima se krvni pritisak može meriti i više od šest meseci ili punjive baterije koje se pune na 1-2 puta godišnje, zavisno od kvaliteta i broja merenja. Cena baterija, alkalnih ili punjivih (sa punjačem) je niža od cene originalnih adaptera.

aparat za merenje krvnog pritiska

Ostala Pitanja

Zašto dobijam različite vrednosti kad više puta u toku dana merim krvni pritisak?

Rad srca se u toku dana stalno prilagođava potrebama organizma i zavisi od velikog broja faktora (fizički napor, stres, ishrana...). Pojedinačno merenje je samo trenutno snimanje krvnog pritiska. Od otkucaja do otkucaja srca čovek ima u toku dana oko 100 000 različitih vrednosti krvnog pritiska. Jedino redovna merenja u isto vreme u toku dana i pod istim uslovima daju prave vrednosti koje mogu služiti za upoređivanje različitih vrednosti krvnog pritiska.

Zašto je merenje krvnog pritiska toliko važno?

Rad srca se u toku dana stalno prilagođava potrebama organizma i zavisi od velikog broja faktora (fizički napor, stres, ishrana...). Pojedinačno merenje je samo trenutno snimanje krvnog pritiska. Od otkucaja do otkucaja srca čovek ima u toku dana oko 100 000 različitih vrednosti krvnog pritiska. Jedino redovna merenja u isto vreme u toku dana i pod istim uslovima daju prave vrednosti koje mogu služiti za upoređenje različitih vrednosti krvnog pritiska.

Zašto krvni pritisak treba meriti u isto vreme u toku dana?

Veliki broj funkcija ljudskog organizma podležu biološkom dnevnom ritmu. Tako i krvni pritisak podleže dnevnom ritmu: raste ujutru, neposredno pre ustajanja, pada popodne, da bi uveče ponovo počeo da raste. U toku noći je krvni pritisak najniži. Kako bi vrednosti krvnog pritiska mogle da se uporede trebalo bi krvni pritisak meriti u isto vreme u toku dana. Krvni pritisak izmeren u jutarnjim časovima ne može se uporediti sa onim izmerenim uveče.

Zašto se vrednosti krvnog pritiska dobijene od strane lekara razlikuju od vrednosti koje dobijam pri merenju kod kuće?

Vrednosti krvnog pritiska mogu se upoređivati jedino ako su dobijene u istom stanju opuštenosti i u isto vreme dana. Studije su pokazale da se kod 25% pacijenata dobijaju veće vrednosti krvnog pritiska izmerene u lekarskim ordinacijama u odnosu na merenje kod kuće. Ovaj fenomen je poznat kao „ beli mantil-hipertenzija“ ili „ordinacija-visok krvni pritisak“. U ovakvim slučajevima ne radi se bolesnom stanju, zato što je hipertenzija prouzrokovana stresnom situacijom ili nervozom pri poseti lekaru. Ove povišene vrednosti ipak predstavljaju saznanje da pritisak treba češće kontrolisati.

Moj aparat pokazuje jako promenljive vrednosti. Zašto?

Izmerena vrednost krvnog pritiska je trenutni snimak zato što krvni pritisak zavisi od trenutnog psihičkog, fizičkog stanja, doba dana i uslova u toku merenja. Zato merenje vršite približno u istim uslovima, u sto vreme pošto ste se odmorili pet minuta pre merenja. Kod ponovljenih merenja napravite pauzu jedan minut. Pojedine osobe imaju promenljive vrednosti krvnog pritiska bez obira na uslove merenja. U tom slučaju merenje treba vršiti sa razmakom od nekoliko minuta i izračunati srednju vrednost krvnog pritiska. Ukoliko i dalje imate sumnju, aparat proverite kod vašeg prodavca.

Moj aparat meri previsoke vrednosti?

Proverite da li je odgovarajuća veličina mažetne. Premala, odnosno preuska manžetna dovodi do pogrešnih, previsokih vrednosti. Odmorite se obavezno pet minuta pre merenja. Držite članak ruke odnosno nadlaktici u visini srca. Ako je deo ruke na kome se meri prenisko postavljeno dobijaju se nerealno visoke vrednosti krvnog pritiska. Ako i dalje imate sumnju proverite aparat.

Moj aparat meri preniske vrednosti?

Proverite da li je veličina manžetne odgovarajuća. Prevelika, odnosno, preširoka manžetna dovodi do preniskih izmerenih vredosti. Držite članak ruke, odnosno, nadlakticu u visini srca. Ukoliko je mesto na kome merite prenisko postavljeno dobićete pogrešne, preniske vrednosti. Ukoliko i dalje sumnjate, proverite aparat kod prodavca.

Zašto ne može uvek meriti aparatom na zglobu šake?

Poprečni presek krvnih sudova na zglobu ruke je u poređenju sa krvnim sudovima nadlaktice znatno manji. Zbog toga određene bolesti krvnih sudova, kao npr. ateroskleroza, imaju povećani uticaj na elastičnost krvnih sudova. Zdrava i elastična arterija je, ipak, kod oscilometrijskog merenja preduslov za precizne izmerene vrednosti. Kod pojedinih ljudi sa aterosklerozom, ostalim obolenjima krvnih sudova ili nepovoljnim položajem arterije javljaju se odstupanja u vrednostima krvnog pritiska dobijenim na nadlaktici i članku ruke. U ovim slučajevima mora se odustati od aparata za merenje pritisaka na zglobu šake.

Zašto aparati različitih proizvođača mogu da pokažu različite vrednosti?

Svaki osciolometrijski aparat za merenje krvnog pritiska izračunava sistolnu i dijastolnu vrednost krvnog pritiska indirektno uz pomoć matematičke formule, takozvanog algoritma. Ova formula je u suštini kod svakog proizvođača različita. Zbog toga mogu neznatno da variraju izmerene vrednosti dobijene aparatima različitih proizvođača. Odstupanja nastaju i zbog vremenske distance između dva uporedna merenja, u kojima se menja krvni pritisak.

Na kojoj ruci treba da se meri krvni pritisak?

Razlike do 20 mmHg pri merenju krvnog pritiska na obe nadlaktice su vrlo česta i u osnovi bezazlene. Utvrdite pomoću uporednih merenja na kojoj ruci imate više vrednosti krvnog pritiska i merite uvek na toj ruci. Ako na desnoj ruci imate viši krvni pritisak trebalo bi uporedna merenja npr. kod lekara, takođe sprovesti na desnoj ruci.